Звітність за 2020 рік 

Фінансова звітність за МСФЗ:

– Звіт про фінансовий стан;

– Звіт про фінансові результати;

– Звіт про рух грошових коштів;

– Звіт про власний капітал.

Примітки до фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми  

 

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Звітність за 2019 рік

Фінансова звітність за МСФЗ:

– Звіт про фінансовий стан;

– Звіт про фінансові результати;

– Звіт про рух грошових коштів;

– Звіт про власний капітал.

Примітки до фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми 

 

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Звітність за 2018 рік

Фінансова звітність за МСФЗ:

– Звіт про фінансовий стан;

– Звіт про фінансові результати;

– Звіт про рух грошових коштів;

– Звіт про власний капітал.

Примітки до фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми

 

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Звітність за 2017 рік

Фінансова звітність за МСФЗ:

– Звіт про фінансовий стан;

– Звіт про фінансові результати;

– Звіт про рух грошових коштів;

– Звіт про власний капітал.

Примітки до фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Звітність за 2016 рік

Фінансова звітність за МСФЗ:

– Звіт про фінансовий стан;

– Звіт про фінансові результати;

– Звіт про рух грошових коштів;

– Звіт про власний капітал.

Примітки до фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити