Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту.

Розгляд звернення (скарги) споживача щодо послуги споживчого кредиту здійснюється кредитною спілкою в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки.

Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до Національного Банку України (НБУ). Онлайн-Форма на вебсайті НБУ;

Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ);

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601;

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;

Телефон: 0 800 505 240; Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45;

Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240; Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24.

Розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем законодавством не передбачена.

Кредитна спілка “Харківська кредитна спілка” не використовує системи дистанційного обслуговування членів кредитної спілки.

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.

Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право передбачене договором про споживчий кредит.

Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність.

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів.

Витяг із порядку обробки персональних даних у кредитній спілці «Харківська кредитна спілка» знаходиться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

Перелік різновидів споживчих кредитів, що надаються КС “Харківська кредитна спілка” споживачу.

  1. КРЕДИТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ, БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ НЕРУХОМОГО МАЙНА.

УМОВИ ПОСЛУГИ знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ –  знаходяться у розділі “Правила надання фінансових послуг”.

 

  1. СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ ДЛЯ ПРИДБАННЯ АУДІО-, ВІДЕО-ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРІВ.

УМОВИ ПОСЛУГИ знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ – знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ –  знаходяться у розділі “Правила надання фінансових послуг”.

  1. СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ НА ІНШІ ПОТРЕБИ.

УМОВИ ПОСЛУГИ знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ – знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ знаходяться у розділі “ДОКУМЕНТИ”.

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ –  знаходяться у розділі “Правила надання фінансових послуг”.