– Положення про фінансові послуги;

– Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

 Умови надання кредитів членам кредитної спілки “Харківська кредитна спілка”.

 

Додаткова інформація:

Повне найменування крединої спілки

(з установчих документів):

 Кредитна спілка “Харківська кредитна спілка”
 Код за ЄДРПОУ:  26018581
 Місцезнаходження: Код території за КОАТУУ: 6321710100; 63404, Харківська область, Зміївський район, місто Зміїв, вул. Гагаріна,12
Перелік фінансових послуг (в тому числі, які зазначені у ліцензіях): Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення
 Відомості про ліцензії та дозволи:

1.Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Кредитної спілки “Харківська кредитна спілка” серія КС  та номер 196, видане 28.05.2004.

2. Чинна ліцензія: серія та номер: АЕ№287602; дата прийняття та номер рішення: 20.02.2015 №275 про видачу ліцензії, дата початку дії ліцензії: 20.02.2015, переоформлена 09.07.2015 на безстрокову, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

3. Не чинна ліцензія: серія та номер АВ № 581536; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 18.07.2011 №2175-Л, строк дії ліцензії з 21.07.2011 по 21.07.2014, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки

Справа про банкрутство не порушувалась.

Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) Відсутні
Кількість акцій фінансової установи, якізнаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб,частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків Відсутні