Кредитна спілка „Харківська кредитна спілка” (далі – кредитна спілка) відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає наступні види фінансових послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об’єднані ознакою членства в кредитній спілці – проживання на території Харківської області, а саме:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться за посиланнями у “Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки “кредитна спілка” та примірних договорах про надання фінансових послуг.

 

Діяльність кредитної спілки

Для досягнення мети, кредитна спілка:

а) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі, нараховує та отримує проценти за кредитами, наданими своїм членам. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

б) залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі, нараховує та виплачує плату (проценти) на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;

в) виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;

г) сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки, членом якої являється;

д) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери;

ж) залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено законодавством. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення.

 

Основні принципи діяльності

Основні принципи діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка – заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Особи, які надають посередницькі послуги, включаючи кредитних посередників, відсутні.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний банк України (НБУ)

Адреса для листування: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601.

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601.

Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45.

Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі docx та pdf з дотримання вимог до оформлення (викладення) письмових та усних звернень згідно Закону України “Про звернення громадян” та рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш: nbu@bank.gov.ua.

Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240.

Контактний телефон і адреса електронної пошти кредитної спілки, адресу, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:(057) 47-3–27–37, kshks2001@gmail.com, 63404, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Гагаріна, буд. 12

Умови надання кредитів членам кредитної спілки “Харківська кредитна спілка”.